Company Shuttle во Гордиан Системи и Среќа Маркетинг

Доколку имате проблем со прикажувањето на формата кикнете тука.

*Company Shuttle е во рамки на проектот „Чекор кон кариерата од твоите соништа“ кој е импементиран од страна на Здружение на граѓани Младите можат и ИАЕСТЕ Македонија. Овој проект е дел од тригодишниот проект WeB4YES (Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support) финансиран од Европската Унија.